PRC Architekci sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 1
00-496 Warszawa
NIP: 5262178078
REGON: 013024967
KZ: 75 000 zł
KRS: 0000046450
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy
XII Wydział Gospodarczy KRS
+48 22 622 28 28
+48 573 878 596
architekci@prc.com.pl
Igor Galas
+48 605 308 588
igor.galas@prc.com.pl
Borys Juraszyński
+48 601 064 030
borys.juraszynski@prc.com.pl
faktury | dokumenty finansowe
barbara.koziol@prc.com.pl
KAMIENICA
fot. Kamienica Andrzeja Strońskiego przy ul. Nowy Świat 1